Onorarii

Onorariile sunt stabilite conform Ordinului nr. 2550/06, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 din 20.11.2006.

 

Avansul perceput la executarea silită variază în funcţie de complexitatea cauzei şi este stabilit de comun acord de către executorul judecătoresc şi partea care solicită îndeplinirea actului de executare şi se poate achita în numerar sau prin ordin de plată în contul bancar nr. RO04BREL0002000635080101, deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Pantelimon.

Contul de consemnare : RO31BREL0002000635080100, deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Pantelimon