1.       Dosar executare nr. 133/ 2016

Data 16.11.2016                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  12.12.2016, ora 10:00,  va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca SEAT  LEON  serie șasiu  VSSZZZ1PZBR031599 nr. inmatriculare an fabricație  2011, carburant Benzina, capacitate   1390 cmc, 125 CP,   nr. de înmatriculare  B-69-RAU, Nr. Km parcurși – 213.928, cu prețul de începere al licitației de 3.471,00 EURO respectiv,  16.663,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 219  și anume, 14.11.2016, unde 1 EURO=  4,5125 LEI,

proprietatea debitorului CATIRAU Dragomir, cu domiciliul in Bucuresti - 050786, Str. Sebastian Mihail nr. 116, bl. 1, sc. 1, ap. 27, Sector 5,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 15000 din data de 30.05.2011, urmatoarele sume:  9.232,53 EUR (la cursul BNR din ziua platii) reprezentand credit declarat exigibil conform contractului de credit  si 5.512,81 Lei  reprezentand cheltuieli de recuperare,    200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 133/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 219/ 14.11.2016, efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 133/ 2016.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 16.11.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitorul CATIRAU Dragomir, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100(RON)/  RO47BREL0002000635080200(EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,  autovehicul  marca  SEAT  LEON  serie șasiu  VSSZZZ1PZBR031599 nr. inmatriculare an fabricație 2011, carburant Benzina, capacitate   1390 cmc, 125 CP,   nr. de înmatriculare  B-69-RAU, Nr. Km parcurși – 213.928.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 16.11.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI.

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină.

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Costel-Cristian BALACIU

 

 

 

2.       Dosar executare nr. 139/ 2016

Data 23.11.2016                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  19.12.2016, ora 10.00, va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca SEAT LEON REFERENCE  serie șasiu  VSSZZZ1PZ9R030014, an fabricație 2009, carburant Benzina, capacitate   1595 cmc, 102 CP,   nr. de înmatriculare  B-124-MBM, Nr. Km parcurși – 48.843, cu prețul de începere al licitației de 5.573,00 EURO respectiv  25.187,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 222  și anume, 18.11.2016, unde 1 EURO=  4,5195 LEI,

proprietatea debitoarei NAE Elena - Daniela, cu domiciliul in Curcani - 917040, Comuna Curcani, Judetul Calarasi,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 7539 din data de 15.04.2009, urmatoarele sume:  14.140,68 EUR  reprezentand capital restant si dobanzi restante conform contractului de credit si suma de 5.748,50 Lei reprezentand cheltuieli de recuperare conform contractului de credit,    200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 139/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 222/ 18.11.2016 efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 139/ 2016.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 23.11.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA OLTENITA, JUD. CALARASI.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitoarea NAE Elena - Daniela, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100(RON)/  RO47BREL0002000635080200(EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,  autovehicul  marca  SEAT LEON REFERENCE  serie șasiu  VSSZZZ1PZ9R030014, an fabricație 2009, carburant Benzina, capacitate   1595 cmc, 102 CP,   nr. de înmatriculare  B-124-MBM, Nr. Km parcurși – 48.843.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 23.11.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA OLTENITA, JUD. CALARASI.

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Costel-Cristian BALACIU

 

 

3.       Dosar executare nr. 144/ 2016

Data 23.11.2016                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  19.12.2016, ora 11.00, va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca SKODA SUPERB 2.0 TDI DSG  serie șasiu  TMBAF73T5A9009159  , an fabricație 2009, carburant  Motorina, capacitate   1968 cmc, 170 CP,   nr. de înmatriculare  IS-03-RNC, Nr. Km parcurși – 204.394, cu prețul de începere al licitației de 6.137,00 EURO respectiv  27.736,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 220  și anume, 18.11.2016, unde 1 EURO=  4,5195 LEI, la care se adauga TVA,

proprietatea debitoarei ISO-GRUP S.R.L., CIF: RO 15957805, J22/2250/2003, cu sediul in Iasi - 700163, Splaiul Bahlui Mal Drept nr. 16A, bl. G3, sc. B, ap. 12, Judetul Iasi,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 18996 din data de 18.04.2014, urmatoarele sume:  8.856,91 EUR (la cursul BNR din ziua platii) reprezentand credit declarat exigibil si suma de 530,12 Lei reprezentand cheltuieli de recuperare, 200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 144/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 220/ 18.11.2016 efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 144/ 2016, la care se adauga TVA.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 23.11.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA IASI, JUD. IASI.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitoarea ISO-GRUP S.R.L., CIF: RO 15957805, J22/2250/2003, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100(RON)/  RO47BREL0002000635080200(EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,

 

 

 autovehicul  marca  SKODA SUPERB 2.0 TDI DSG  serie șasiu  TMBAF73T5A9009159, an fabricație 2009, carburant  Motorina, capacitate   1968 cmc, 170 CP,   nr. de înmatriculare  IS-03-RNC, Nr. Km parcurși – 204.394.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 23.11.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA IASI, JUD. IASI.

 

Prezenta publicație de vânzare conține doua pagini.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Costel-Cristian BALACIU

 

 

 

 

 

4.       Dosar executare nr. 134/ 2016

Data 23.11.2016

                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  20.12.2016, ora 10.00, va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca AUDI  A4  serie șasiu  WAUZZZ8K3AN040730  , an fabricatie 2010, carburant  Benzina, capacitate   1798 cmc, 120 CP,   nr. de înmatriculare  B-977-CSH  , Nr. Km parcurși – 120.125, cu prețul de începere al licitației de 8.927,00 EURO respectiv  40.345,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 221  și anume, 18.11.2016, unde 1 EURO=  4,5195 LEI, la care se adauga TVA,

proprietatea debitoarei BNK OPTIMUM CLIMA S.R.L., CIF: RO 28530473, J27/ 421/ 2011, cu sediul in Roman - 611142, Aleea Revolutiei, bl. 17, sc. B, ap. 25, Judetul Neamt,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 24749 din data de 18.06.2015, urmatoarele sume: 42.408,21 Lei reprezentand credit declarat exigibil si cheltuieli recuperare, 200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 134/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 221/ 18.11.2016 efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 134/ 2016, la care se adauga TVA.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 23.11.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA ROMAN, JUD. NEAMT.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitoarea BNK OPTIMUM CLIMA S.R.L., CIF: RO 28530473, J27/ 421/ 2011, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100(RON)/  RO47BREL0002000635080200(EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,  autovehicul  marca  AUDI  A4  serie șasiu  WAUZZZ8K3AN040730  , an fabricatie 2010, carburant  Benzina, capacitate   1798 cmc, 120 CP,   nr. de înmatriculare  B-977-CSH  , Nr. Km parcurși – 120.125.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 23.11.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA ROMAN, JUD. NEAMT.

 

Prezenta publicație de vânzare conține doua pagini.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

  Costel-Cristian BALACIU

 

 

 

5.       Dosar executare nr. 115/ 2016

Data 08.12.2016                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  03.01.2017, ora 10:00,  va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca SKODA OCTAVIA ELEGANCE serie șasiu  TMBAC7NE4F0120143 nr. inmatriculare an fabricație  2014, carburant Benzina, capacitate   1395 cmc, 140 CP,   nr. de înmatriculare  GL-18-NAE, Nr. Km parcurși – 10.406, cu prețul de începere al licitației de 15.153,00 EURO respectiv,  68.368,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 244  și anume, 05.12.2016, unde 1 EURO=  4,5125 LEI,

proprietatea debitorului DOGARU  Ioan-Nicolae, cu domiciliul in Galati, Str. Papilian Victor nr. 2, bl. C2, ap. 63, Judetul Galati,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 20475 din data de 20.11.2014, urmatoarele sume:  12.631,57 EUR (la cursul BNR din ziua platii) reprezentand capital restant si dobanzi restante,    200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 115/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 244/ 05.12.2016, efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 115/ 2016.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 08.12.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA GALATI, JUD. GALATI.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitorul  DOGARU  Ioan-Nicolae, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100 (RON)/  RO47BREL0002000635080200 (EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,  autovehicul  marca  SKODA OCTAVIA ELEGANCE serie șasiu  TMBAC7NE4F0120143 nr. inmatriculare an fabricație  2014, carburant Benzina, capacitate   1395 cmc, 140 CP,   nr. de înmatriculare  GL-18-NAE, Nr. Km parcurși – 10.406.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 08.12.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA GALATI, JUD. GALATI.

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină.

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

  Costel-Cristian BALACIU

 

 

 

 

6.       Dosar executare nr. 150/ 2016

Data 08.12.2016

                  

PUBLICAȚIE  DE  VÂNZARE  MOBILIARA  NR. 1

 

Potrivit art. 761  alin.1 C.proc.civ  aducem la cunoștința generală că în ziua de  03.01.2017, ora 11.00, va avea loc la sediul BEJ Balaciu Costel-Cristian din Mun. București, Str. Traian, Nr. 190, Ap. 1, Sector 2,  vânzarea la licitație a bunului mobil, în speță,

 

-autovehicul marca VOLKSWAGEN GOLF serie șasiu  WVWZZZ1KZBP115889, an fabricatie 2011, carburant  Motorina, capacitate   1598 cmc, 105 CP,   nr. de înmatriculare  B-120-ABT, Nr. Km parcurși – 155.185, cu prețul de începere al licitației de 7.716,00 EURO respectiv  34.814,00 LEI, la data întocmirii Raportului de evaluare nr. 243  și anume, 05.12.2016, unde 1 EURO=  4,5125 LEI, la care se adauga TVA,

proprietatea debitoarei BNK OPTIMUM CLIMA S.R.L., CIF: RO 28530473, J27/ 421/ 2011, cu sediul in Roman - 611142, Aleea Revolutiei, bl. 17, sc. B, ap. 25, Judetul Neamt,  care datorează creditoarei PORSCHE BANK  ROMÂNIA  S.A. identificata cu J23 /812 / 2004 și CUI 16489311, cu sediul procesual ales la CAB. AVOCAT CRIANA MACARESCU, cu sediul in Bucuresti - 050589, Str. Victor Babes nr. 3, Sector 5, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 24741 din data de 17.06.2015, urmatoarele sume: 31.905,61 Lei reprezentand credit declarat exigibil si cheltuieli recuperare, 200,00 lei onorariu provizoriu expert evaluator, la care se adaugă suma de 1.054,85 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli privind vanzarea la licitatie, în dosarul execuțional nr. 150/ 2016.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit conform Raportului de evaluare nr. 243/ 05.12.2016 efectuat de expert evaluator VOICU GABRIEL, care se află depus la dosarul execuțional nr. 150/ 2016, la care se adauga TVA.

      Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 762 C.pr. civ. și afișată la data de 08.12.2016 la sediul B.E.J.  BALACIU COSTEL-CRISTIAN situat în Mun. București Str. Traian, nr. 190, ap. 1, sector 2, al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL situat în Loc. Voluntari, B-dul Pipera, Nr.1/X, jud. Ilfov, precum si la sediul instantei, JUDECATORIA ROMAN, JUD. NEAMT.

      De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C.proc.civ. despre ținerea licitației au fost înștiințați debitoarea BNK OPTIMUM CLIMA S.R.L., CIF: RO 28530473, J27/ 421/ 2011, creditoarea  PORSCHE BANK ROMANIA SA.

     Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit descris mai sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

      Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilite, iar până la aceasta dată să prezinte oferta de cumpărare.

      În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.1 C. proc. civ. participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția Biroului executorului judecătoresc Costel-Cristian BALACIU având C.I.F. RO29825928, în contul de indisponibilizări RO31BREL0002000635080100 (RON)/  RO47BREL0002000635080200(EURO)  deschis la Libra Bank S.A. – Sucursala Pantelimon, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunul pe care intenționează să îl cumpere, în speță,  autovehicul  marca  VOLKSWAGEN GOLF serie șasiu  WVWZZZ1KZBP115889, an fabricatie 2011, carburant  Motorina, capacitate   1598 cmc, 105 CP,   nr. de înmatriculare  B-120-ABT, Nr. Km parcurși – 155.185.

   

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin.2  C. pr. civ. creditorul urmăritor sau intervenienții nu au obligația de a depune garanția de participare.

Prezentul anunț de vânzare a fost afișat, azi, 08.12.2016  la sediul  BEJ Balaciu Costel-Cristian, la sediul custodelui PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, la PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCURESTI, și la sediul instanței, JUDECATORIA ROMAN, JUD. NEAMT.

 

            Prezenta publicație de vânzare conține doua pagini.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Costel-Cristian BALACIU

 

 

 

 

 

 

 

 

dwefeffergre

 

                                              

 

)asdwqef3r

 

 

 

__________________________

 

 

 

________________________

_______________