Informaţii utile

 • LICITATII;
 • In vederea alcaturii unui dosar de executare silita creditorul va depune la biroul nostru urmatoarele :

  • cerere de executare silita;
  • titlul executoriu in original;
  • taxa judiciara de timbru si timbru judiciar pentru constituirea dosarului;
  • taxa judiciara de timbru si timbru judiciar pentru incuviintarea executarii silite;
  • xerocopie act identitate (persoana fizica);
  • xerocopie certificat inregistrare fiscala (persoana juridica);
  • dovada calitatii de reprezentant (pentru mandatar);
  • orice alte acte considerate a fi necesare cauzei.

  In cazul in care in scopul executarii silite au fost facute cheltuieli, altele decat cele acordate prin titlul executoriu, se vor depune, pe langa cele aratate mai sus, si dovezile privind efectuarea respectivelor cheltuieli.

  Pentru indeplinirea procedurii de notificare, prin agent procedural sau prin intermediul serviciilor postale, notificantul va depune la biroul nostru urmatoarele: