Competenţa materială a executorului judecătoresc

Codul de Procedura Civila reglementeaza doua modalitati de executare silita, respectiv executarea silita directa (evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, desfiintarea de lucrari sau constructii etc.) si executarea silita indirecta (urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor, poprire, constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri, vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare etc.).


În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe:
 • - Evacuari
  - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  - Vizitarea minorului
  - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

 • Executari indirecte:
 • - Urmarirea mobiliara a creantelor
  - Urmarirea imobiliara a creantelor

 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese – verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui

Competenţa teritorială a executorului judecătoresc

Competenţa teritorială a executorului judecătoresc se întinde pe raza Curţii de Apel Bucureşti , adică

Municipiul Bucureşti;

Ilfov;

Teleorman;

Ialomita;

Giurgiu;

Calarasi.