Balaciu Costel-Cristian - Executor Judecătoresc Bucureşti

Executorul Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 692/C din 17.02.2012.


Biroul Executorului Judecătoresc Balaciu Costel-Cristian a fost înregistrat la poziţia nr. 143 / E / 2012 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Bucureşti.


În cadrul biroului activează o echipă tânără şi dinamică, al cărei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea şi responsabilitatea pe care ne-o impunem în toate activităţile pe care le întreprindem.


Biroul de executare silită colaborează cu specialişti din toate domeniile adiacente executării silite (avocaţi, experţi evaluatori, notari, contabili, detectivi etc.), ceea ce asigură un plus de eficienţă activităţii în care suntem implicaţi în slujba clienţilor noştri. Totodată, asigurăm confidenţialitate, iar solicitările Dumneavoastră beneficiează de un profesionalism ce are la bază respectarea cu stricteţe a cadrului juridic ce reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.